Productgroepen

Onze producten

Bekeken producten

Patura super alkaline batterij 9V Bekijk groter

Super alkaline batterij 9V

€ 21,95 incl. btw

Super alkaline batterij 9V voor schrikdraadapparaat

Milieuvriendelijke batterij voor schrikdraadapparaten

Deze batterij heeft een constante hoge spanningsverloop

Voor een constant en optimaal apparaatvermogen

patura 190500 super alkaline batterij
Een Patura kwaliteits product.

Meer details

De patura super alkaline batterij

Deze Patura batterijen hebben gedurende de hele levensduur een constant hoog spanningsverloop.
Hierdoor wordt gegarandeerd dat het schrikdraadapparaat gedurende deze tijd altijd een constante spanning afgeeft aan de afrastering.
De alkaline batterijen geven een hogere gemiddelde spanning dan zinkkool batterijen en hebben meer energie met dezelfde capaciteit.
In de alkaline batterijen zit geen cadmium of kwikzilver..

De 9V droge batterijen zijn luchtzuurstof batterijen, dat wil zeggen dat deze lucht nodig hebben om energie te ontwikkelen.
Voor ingebruikname van de droge batterij dient eerst het etiket van de luchttoevoeropeningen verwijdert te worden.
Wanneer de batterij langere tijd niet gebruikt wordt de luchttoevoeropeningen weer sluiten en de batteij droog en koel opslaan ( hierdoor wordt zelfontlading van de batterij voorkomen)

Batterijen, accu’s voor schrikdraadapparaten
Accu’s zijn in combinatie met zonnepanelen het milieuvriendelijke alternatief voor de energievoorziening van schrikdraadapparaten zonder netstroomaansluiting.
en adapters
Alle PATURA 9 V schrikdraadapparaten kunnen op batterij, kunnen met een 12 V accu werken.
Gebruik accu’s voor de werking van schrikdraadapparaten en lever een waardevolle bijdrage aan de milieubescherming.
Van accu’s kunnen meer dan 95% van de inhoudelijke stoffen gerecycled worden, terwijl het bij de typische 9 V batterijen gaat om wegwerp batterijen.

Patura 9 V super alkaline batterijen

Patura super alkaline batterijen hebben gedurende de hele levensduur een constant hoog spanningsverloop. Daardoor wordt gegarandeerd dat het schrikdraadapparaat gedurende deze tijd altijd een constant vermogen aan de schrikdraad afrastering afgeeft. U hebt door de hogere gemiddelde spanning, in vergelijking met een zinkkool batterijen, meer energie opgeslagen met een zelfde capaciteit. Patura alkaline batterijen bevatten geen kwikzilver en cadmium.

Ze kunnen 3 jaar opgeslagen worden.

De juiste omgang met batterijen

9 Volt accu voor schrikdraadapparaat
Alle 9 V batterijen zijn luchtzuurstofbatterijen, d.w.z. zij hebben zuurstof nodig voor de ontwikkeling van energie.

  • Voor de ingebruikname eerst het etiket van de luchttoevoer openingen verwijderen.
  • Wanneer de batterij langere niet gebruikt worden de luchttoevoeropeningen weer sluiten en de batterij koel en droog opslaan. (hierdoor wordt zelfontlading voorkomen)

Capaciteit van accu’s
Hoe lang kan ik met mijn accu doen?
Wij geven op al onze accu’s een capaciteit aan met een normale ontlading van 100 uur. Een accu wordt in 100 uur compleet ontladen en de ontnomen capaciteit vastgesteld:
dit noemt men capaciteit C100

Berekening van de gebruiksduur:
Bruikbare capaciteit = normale capaciteit x 65% bijv.: 80 Ah x 65% = 52 Ah
Stroomverbruik van het apparaat bijv.: 0,125 A
Bedrijfsduur (uren) =
Capaciteit : stroomverbruik 52 AH : 0,125 A = 415

De praktijktip voor de inzet van accu’s

  • Koop i.p.v. 1 grote accu liever 2 kleine accu’s
  • Gebruik voor het opladen een automatische oplader
  • Laat een accu aan de oplader staan zodat de volledig opgeladen is
  • Vervang de accu in het apparaat zodra de indicator van de batterij controle gaat branden

De accu heeft door deze maatregelen een langere levensduur, waardoor het u minder geld kost

patura super alkaline batterij voor schrikdraadapparaat
Een Patura kwaliteits product.

Trusted Shops Reviews